Byt till blått tema

Källor och upphovsrätt

Källförteckning över det material som jag använt mig av vid författandet av dessa sidor:
En sida med facklitteratur och en sida med tidskriftsartiklar.


Denna webbplats är helt inofficiell och har ingenting att göra med filmbolagen MGM eller Columbia, produktionsbolaget EON eller bolaget Danjaq.
Informationen på dessa sidor är baserad på James Bond-filmerna från MGM / United Artists Corporation / Eon Productions / Danjaq LLC / Warner Brothers / Columbia Pictures Industries / CBS.
Annat material är baserat på böcker från Glidrose Publications / Ian Fleming Publications. Alla böcker, filmer och informationen därifrån är upphovsrättsligt skyddade hos respektive bolag.
All information på sidorna är avsedd endast för personligt bruk och för egen förkovran. Användning av denna information för kommersiellt bruk är inte tillåten.

All text © Thomas Drugg, 1997-2022, där ej annat anges.
Kortare avsnitt av textmaterialet får citeras (som bakgrundsmaterial till exempelvis skolarbeten) mot tydligt angivande av källa.
OBS! Textmaterialet får ej läggas upp på andra webbsidor på Internet, eller kopieras i annan form utan tillåtelse.

Fotografier, affischer, teckningar, logotyper etc från James Bond-filmerna som finns på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddade enligt följande:

CLIMAX! TV SERIES (CASINO ROYALE episode) ©1954 Americana Entertainment
DR. NO ©1962 Danjaq S.A.
FROM RUSSIA WITH LOVE ©1963 Danjaq S.A.
GOLDFINGER ©1964 Danjaq S.A.
THUNDERBALL ©1965 Danjaq S.A.
CASINO ROYALE ©1967 Columbia Pictures Corp.
YOU ONLY LIVE TWICE ©1967 Danjaq S.A.
ON HER MAJESTY’S SECRET SERVICE ©1969 Danjaq S.A.
DIAMONDS ARE FOREVER ©1971 Danjaq S.A.
LIVE AND LET DIE ©1973 Danjaq S.A.
THE MAN WITH THE GOLDEN GUN ©1974 Danjaq S.A.
THE SPY WHO LOVED ME ©1977 Danjaq S.A.
MOONRAKER ©1979 Danjaq S.A.
FOR YOUR EYES ONLY ©1981 Danjaq S.A.
OCTOPUSSY ©1983 Danjaq S.A.
NEVER SAY NEVER AGAIN ©1983 Taliafilm och Warner Bros.
A VIEW TO A KILL ©1985 Danjaq S.A.
THE LIVING DAYLIGHTS ©1987 Danjaq S.A. och United Artists Pictures Inc.
LICENCE TO KILL ©1989 Danjaq S.A. och United Artists Pictures Inc.
GOLDENEYE ©1995 Danjaq Inc. och United Artists Pictures Inc.
TOMORROW NEVER DIES ©1997 Danjaq LLC. och United Artists Pictures Inc.
THE WORLD IS NOT ENOUGH ©1999 Danjaq LLC. och United Artists Pictures Inc.
DIE ANOTHER DAY ©2002 Danjaq LLC. och United Artists Pictures Inc.
CASINO ROYALE ©2006 Danjaq LLC, United Artists Corporation och Columbia Pictures Industries Inc.
QUANTUM OF SOLACE ©2008 Danjaq LLC, United Artists Corporation och Columbia Pictures Industries Inc.
SKYFALL ©2012 Danjaq LLC, United Artists Corporation och Columbia Pictures Industries Inc.
SPECTRE ©2015 Danjaq LLC, United Artists Corporation och Columbia Pictures Industries Inc.
NO TIME TO DIE ©2021 Danjaq LLC, United Artists Corporation och Universal Pictures.

007 gun symbol logo ©1962 Danjaq LLC och United Artists Corporation.

www.Agent007.nu