Byt till blått tema

James Bond, ornitolog

När Ian Fleming skulle skriva sin första agentroman, var han ute efter ett bra namn på sin agent, “så trist som möjligt”.

En dag föll hans blick på en av böckerna i sin bokhylla, “Birds of the West Indies” av James Bond. Fleming sade att det var ett perfekt namn: kort, oromantiskt men mycket maskulint.
I ett brev till ornitologens hustru erbjöds Bond som kompensation fri dispositionsrätt till namnet Ian Fleming, som han kunde ge till någon ovanligt hemsk fågel.

Vem var då den James Bond som fick släppa till sitt namn till världens mest berömde agent?

Han var en tillbakadragen amerikansk ornitolog från Philadelphia, vars stora intresse var fåglarna på de västindiska öarna. Bonds viktigaste verk, som fortfarande kommer ut i nya upplagor, heter “Birds of the West Indies. An account with full descriptions of all the birds known to occur or to have occurred on the West Indian Islands” (1936).

Flera av fågelarterna i Västindien riskerade att utrotas, varför Bond gjorde omfattande fältstudier under många år i området. Han lyckades hitta 170 av 174 tidigare skådade fåglar.

1933 framförde James Bond teorin att de flesta västindiska fåglarna genetiskt tillhörde norra Amerika, utom de på Trinidad och Tobago.
En annan ornitolog vid namn David Lack slog 40 år senare fast denna teori i boken “Island biology”, och myntade där uttrycket Bond’s Line för gränsen mellan Trinidad, Tobago och området norr därom.

James Bond avled 1989. Han blev 90 år gammal.

www.Agent007.nu